Paraugiesējumu darbnīcas izstrādājumu cenrādis

Paraugiesējumu darbnīcā izgatavotie izstrādājumi ir Antalis Paraugu Servisa darbinieku un grāmatsējējas Margaritas Dauginas roku darbs.

„Dummy Works” izstrādājumu cenu veido paraugiesējuma tapšanā izmantoto papīru, citu materiālu un palīgmateriālu pašizmaksa, kā arī darbnīcas tehnikas izmantošanas izmaksas konkrētās „lelles” radīšanā.

Cenrādis

Locīts buklets, avīze 1,00
Skavota brošūra 5,00
Spirāļota brošūra 5,00
Līmēta brošūra 7,00
Šūta un līmēta brošūra 9,00
Cietais iesējums 12,00

* Cena euro bez PVN

Pasūtot paraugiesējumu, jums tiks izsniegts rēķins par „Dummy Works” pakalpojumu atbilstoši noteiktajiem izcenojumiem par konkrēto „lelles” veidu.

Nestandarta paraugiesējumu risinājumiem, kas nav iekļauti pamata cenrādī, cena tiek saskaņota ar klientu pirms rēķina izrakstīšanas.

Norēķinu kārtība

Ja esat Antalis AS klients, rēķinu saņemsit savstarpējās sadarbības līgumā noteiktajā kārtībā.

Ja vēl neesat mūsu uzņēmuma klients, rēķins par „lelles” izgatavošanu tiks nosūtīts uz paraugiesējuma pasūtījuma veidlapā norādīto e-pasta adresi vai faksa numuru.

Lūdzu, ievērojiet!

Ja nodosit mūsu rīcībā vienu nodrukātā darba eksemplāru vai, ja tas nav iespējams, iesūtīsiet kvalitatīvu gatava produkta fotoattēlu, mēs Jums atdosim atpakaļ visu par „lelles” pasūtījumu samaksāto summu.