Lūdzu ievērojiet!

Pasūtot, saņemot, novērtējot, apstiprinot un izmantojot mūsu paraugiesējumu darbnīcas izstrādājumus, lūdzu, atcerieties:

1. Neapdrukāts papīrs atšķiras no tāda paša apdrukāta papīra gan pēc biezuma, gan stiprības, gan mitruma.

2. Papīra paraugi pēc ilgstošas glabāšanas kļūst sausāki, cietāki un tumšāki.

3. Mūsu darbnīca izgatavo paraugus, lai jūs varētu pārliecināties par izvēlēto materiālu piemērotību. Mēs nevaram precīzi modelēt ikvienas tipogrāfijas dažādu iekārtu vai darba paņēmienu rezultātu, jo katrā vietā tie var būt atšķirīgi. Tas attiecas uz locījumiem, ierievojumiem, iesiešanas iekārtu darbu utt.

4. Izgatavojot paraugiesējumu, mēs neuzņemamies atbildību par izvēlēto materiālu apdruku un pēcapstrādi – izgatavotais paraugiesējums ir tikai paraugs, kas palīdz izvēlēties nepieciešamos materiālus konkrētam iespieddarbam.

5. Paraugiesējuma pasūtījums nav saistīts ar „lelles” tapšanā izmantoto materiālu rezervēšanu vai pieejamību mūsu noliktavā – visi materiālu pasūtījumi jāizdara parastajā pasūtījumu veikšanas kārtībā, kas noteikta Antalis AS Pakalpojumu ceļvedī.